Zaznacz stronę

Kursy

PRAWO JAZDY

Kategoria AM

Uprawnia do kierowania:
– motorowerem
– czterokołowcem lekkim
Minimalny wymagany wiek wynosi 14 lat.

Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 oraz mocy nie przekraczającej 11 kW.
Minimalny wymagany wiek wynosi 16 lat.

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW.
Minimalny wymagany wiek wynosi 18 lat.

Kategoria A

Uprawnia do kierowania motocyklem bez ograniczeń pojemności silnika oraz mocy.
Minimalny wymagany wiek wynosi 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba posiada co najmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2

Kategoria B

Wymagany wiek wynosi 18 lat. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 – u lat.

Kategoria B+E

Wymagany wiek wynosi 18 lat. Konieczność posiadania kategorii B.

Kategoria C

Wymagany wiek wynosi 21 lat. Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia szkolenia w wieku 18 lat pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Kwalifikacji Wstępnej

Kategoria C+E

Osoba musi posiadać zdany egzamin na kategorię C oraz spełniać wymagania dla kategorii C.

Kategoria D

Wymagany wiek wynosi 23 lat. Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia szkolenia w wieku 21 lat pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Kwalifikacji Wstępnej

Badania psychologiczne i lekarskie kandydat może uzyskać na miejscu.