Zaznacz stronę

Szkolenia okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (Dz.U. nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009r., mogą zdobyć uprawnienia na przewóz drogowy rzeczy lub osób kończąc szkolenie okresowe. Szkolenie to dotyczy przede wszystkim kierowców wykonujących przewóz drogowy przedłużających ważność swoich uprawnień.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).

2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.

3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.