Zaznacz stronę

TDT – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT do obsługi UNO (nalewaki) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
  • ukończony 18 rok życia

Kurs TDT – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej (22 godz. – 2 dni) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia TDT na napełnianie i opróżnienie zbiorników transportowych: cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne bezterminowo.

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) oraz jeden lub więcej rodzaj
zbiorników transportowych – cystern samochodowych i sposobów napełniania.

Egzaminy organizowane są na terminalach załadunkowych kombinatu PKN ORLEN S.A.